page view image

Workshop for familier med barn 7-11 år 16.06.2024

Information
event image

Familieworkshop vår 2024

NORSK (English below)


Workshop for familier med barn 7-11 år


I vår familieworkshop inviterer vi barn og foreldre til å oppleve bevegelsens magi gjennom kontaktimprovisasjon. Her får barn verktøy og ferdigheter for personlig utvikling, inkludert fantasi, fleksibilitet, koordinasjon og balanse. Kontaktimprovisasjon oppfordrer til å uttrykke følelser gjennom fysisk aktivitet i en fri og støttende atmosfære.


Carte Blanche gir deg og ditt barn en unik mulighet til å utforske bevegelsens verden på en ny måte, gjennom lek, dans og samspill med andre. Både barn og voksne kan delta uten behov for tidligere danserfaring. Instruktørene vil veilede gjennom spennende øvelser for alle aldre og ferdighetsnivåer. Bli med oss på et bevegelses- og samspilleventyr med familien!


Datoer: søndager 28. januar, 25. februar, 24. mars, 28. april, 12. mai og 16. juni


Program:

12.00-13.30 Workshops for familier med barn 7-11 år

Pris: 100 kr


ENGLISHWorkshop for families with kids 7-11yo


In our family workshop, we invite children and parents to experience the magic of movement through contact improvisation. Here, children are provided with tools and skills for personal development, including imagination, flexibility, coordination, and balance. Contact improvisation encourages the expression of emotions through physical activity in a free and supportive atmosphere.

Carte Blanche offers you and your child a unique opportunity to explore the world of movement in a new way, through play, dance, and interaction with others. Both children and adults can participate without the need for prior dance experience. Instructors will guide you through exciting exercises suitable for all ages and skill levels. Join us for a movement and interaction adventure with your family!


Dates: Sundays 28 January, 25. February, 24 March, 28 April, 12. mai og 16. juni


Program:

12:00-13:30 Workshops for families with children ages 7-11

Price: 100 NOK

In the family workshop, we invite children and their parents to experience the magic of movement. Contact improvisation can provide children with tools and skills for personal and independent development. It explores imagination, flexibility, coordination, agility, balance, humor, and attention to a wide range of sensory experiences. In contact improvisation, individuals are encouraged to channel various emotions into a physical experience in an atmosphere of freedom and the joy of being active. This can enhance a child's sense of accomplishment.


Price: 100 NOK per participant

carte blanche carteblanche familieworksho danseworkshop

Afstandsverklaring

Kjøpte billetter refunderes ikke.

Purchased tickets are non-refundable.