page view image

But Then We’ll Disappear (I’d Prefer Not To)

Informasjon
event image

Kanadiske Frédérick Gravel er kjent for å snu opp ned på strukturene i koreografi og inkluderer ofte elementer fra rock og performancekunst i uttrykket sitt. Gravel har sin bakgrunn fra det levende kunstmiljøet i Montreal, og har etablert seg som en av de fremste eksponentene for den nye, kanadiske dansekunsten.

For Gravel blir forestillingen først skapt i møte mellom mennesker. Scenen blir en arena for et kunstnerisk og sosialt eksperiment der karakterer bygges og viskes ut.

Bak tittelen But Then, We’ll Disappear (I’d Prefer Not To) skjuler det seg et ønske om å fremheve individets rolle i en motsetningsfull verden hvor skyldfølelse og feiring er to sider av samme sak i et håp om at alt har en plan.

God nyhet! Nå kan du betale det du kan for billettene våre, som varierer fra 100 til 400 kroner. Vi tror på tilgjengelighet for alle. Velg beløpet som passer deg, og bli med på dansen!Her er en kort introduksjon til forestillingen:


Forestillingen er produsert av Carte Blanche, og er en samproduksjon med Festspillene i Bergen 2021.

Les mer om forestillingen her: https://carteblanche.no/forestillinger-og-arrangement/but-then/


Foto: Thor Brødreskift


Canadian artist Frédérick Gravel is known for overturning traditional choreographic structures, often incorporating elements from rock and performance art into his expression. Gravel comes from the vibrant art scene in Montreal and has established himself as one of the foremost advocates of the new Canadian dance art.

For Gravel, the performance is first created in the meeting between people. The stage becomes an arena for an artistic and social experiment where characters are built and erased.

Behind the title "But Then, We'll Disappear (I'd Prefer Not To)" lies a desire to highlight the individual's role in a contradictory world where guilt and celebration are two sides of the same coin, in the hope that everything has a plan.

Great news! Now you can pay what you can for our tickets, ranging from 100 to 400 Norwegian kroner. We believe in accessibility for everyone. Choose the amount that suits you, and join the dance!  


The production is by Carte Blanche in collaboration with Bergen International Festival 2021.

Learn more about the performance here: https://carteblanche.no/en/shows-and-events/but-then/

Photo: Thor Brødreskift

carte blanche samtidsdans scenekunst dans carteblanche

Restriksjoner

For rullestolplasser eller ved behov for ledsager: ta kontakt med oss på billett@ncb.no
For accessibility needs please contact us through billett@ncb.no

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.
Purchased tickets are non-refundable.